Internationell migration och framgångsrik integration fortsätter att utmana och utgöra möjligheter för såväl forskare, beslutsfattare, offentliga myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, arbetsgivare och migranterna själva. Under senare år har Covid-19-pandemin haft betydande inverkan både på den globala rörligheten och integrationen, denna nya bok samlar ledande forskare från flera olika forskningsdiscipliner för att ge olika perspektiv på ämnet. Under detta evenemang kommer boken och dess tema ligga som bakgrund för att diskutera forskningen och dess implikationer med flera intressenter som arbetar med migrations- och integrationsfrågor.

Medverkande:

 • Välkomnande av rektor, professor Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm och professor Joakim Palme, Uppsala universitet och ordförande i Delmi.
 • Redaktörer: Docent Lin Lerpold, professor Örjan Sjöberg, och professor Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Akademisk huvudtalare: Professor Douglas Massey, Princeton University.
 • Politisk huvudtalare: Anders Hall, statssekreterare hos Migrationsministern.

Andra bekräftade talare:

 • Professor Ali Ahmed, Linköpings universitet
 • Dr Nahikari Irastorza, Malmö universitet
 • Dr Max Jerneck, SIR CSR vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Docent Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi
 • Professor Jon Rogstad, Oslo Metropolitan University
 • Docent Sayaka Osanami Törngren, Malmö universitet
 • Dr Karin Hjorthen Zelano, Universitetet i Oslo

Fler talare kommer att annonseras inom kort.

Evenemanget samarrangeras av Delmi och Handelshögskolan i Stockholm, SIR Center for Sustainability Research.

Boken och detta evenemang är finansierat av Formas, projektnummer 2018-02226

 

Bild: Martin Sanchez, Unsplash