Delmi fyller 10 verksamma år!

Delegationen för migrationsstudier skapades som en del av en migrationspolitisk överenskommelse mellan den dåvarande Alliansregeringen och Miljöpartiet år 2013. Vid den tidpunkten upplevde vi i Sverige en tydlig ökning av antalet asylsökande. Några år tidigare bevittnade vi en expansion av Europeiska unionen, vilket också resulterade i ökad migration. Dessa händelser utgjorde några av de initiala drivkrafterna bakom behovet att fördjupa förståelsen för migrationsfrågorna, vilket ledde till etablerandet av Delmi.

Delmis verksamhet inleddes år 2014 och nu har det gått tio år sedan delegationen grundades. Detta jubileum förtjänar att uppmärksammas och därför använder vi denna plattform för att dela olika nyheter och höjdpunkter från vår resa.

Nyheter

Lyssna på podden "Delmi 10 år"