I ett samtal mellan Zenia Hellgren och Kerstin Brunnberg, presenteras ett antal resultat från kunskapsöversikten "Det andra utanförskapet: En kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige" författad av Hellgren. Utöver att diskutera innehållet i kunskapsöversikten, berörs även andra relevanta frågor kring det svenska skuggsamhället, såsom papperslösas rättigheter, barns situation i skuggsamhället och svenska myndigheters möten med skuggsamhället.

Medverkande i samtalet:

  • Författaren av kunskapsöversikten, Zenia Hellgren, är doktor i sociologi (Stockholms universitet 2012), lektor i politisk och social teori och senior forskare inom mångfald och migration vid Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Spanien).
  • Ledaren av samtalet, Kerstin Brunnberg, är journalist och tidigare vd för Sveriges Radio. Förutom att vara ledamot för Delmi så är hon även ledamot i Migrationsverkets Insynsråd och ordförande i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och i Expo och förlaget Arkitektur. Hon har varit gästprofessor i journalistik och tidigare bl.a. varit ordförande i Statens Kulturråd och tillförordnad överintendent för ArkDes.