Delmis styrelsemöte, onsdagen den 31 maj 2017

Närvarande (styrelse): Joakim Palme, Pieter Bevelander, Olof Åslund, Alexandra Wilton Wahren och Kerstin Brunnberg.

Närvarande (kansliet): Kristof Tamas (kanslichef), Sara Thalberg, Henrik Malm Lindberg, Anton Ahlén, Constanza Vera-Larrucea, Åsa Holmquist, Hanna Deiaco, Iris Luthman och Caroline Tovatt.

Dagordning

1) Mötet öppnandes
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2) Godkännande av föregående protokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2017-03-28.

3) Dagordningen godkändes

4) Delmis verksamhetsstrategi
Förslag på revideringar framfördes. Kansliet ska arbeta vidare med dokumentet till nästa styrelsemöte.

5) Kansliets verksamhet
Kristof redogjorde för Delmis samarbete med andra aktörer i Sverige och internationellt.

Styrelsen godkänner att Delmi stödjer publikation av MIGtalks-projektet med upp till 25.000 kr.

Styrelsen stödjer Kristof fortsatta dialog med projekt av Bertelsmannstiftelsen i Tyskland och Migration Policy Institute i Bryssel.

Delmi arbetar för en uppdatering av statistiken på hemsidan – Migration i siffror – och styrelsen godkände de föreslagna graferna.

6) Godkännande av rapport
Diskussion om beslut om publicering av en Delmi-rapport. Rapporten godkänndes.

7) Övriga frågor
Nästa möte är 7 september 2017.

8) Mötets avslutades