Några övergripande slutsatser

  • Man behöver underlätta för människor att få tillgång till korrekt information om klimatförändringar.
  • Remitteringar kan vara viktiga för att människor ska kunna anpassa sig, men behöver tydligare inkluderas i både utvecklingspolitiken och som svar på naturkatastrofer för att dess potential ska kunna maximeras.
  • Istället för att bromsa urbaniseringen behöver man öka kapaciteten i städer, speciellt medelstora städer, för att bättre kunna hantera migrationen.
  • Förbättrade sätt att bruka jorden och jordbrukstekniker är viktiga anpassningsstrategier för att ge landsbygden större möjligheter till försörjning.
  • Specifika nationella strategier för migration som en strategi för anpassning behöver införas.

Om författaren

Denna kunskapsöversikt är skriven av François Gemenne, FNRS senior researcher och director vid the Hugo Observatory, University of Liège, Belgium.

Kunskapsöversikten publiceras 13 maj 2022.

Foto av Bethany Fank från iStock