2023

(Dagens Nyheter, 2023-03-01)
Expert: Stor förändring i synen på återvandring
"När man pratar om stödet för återvandring i dag har man de som är ekonomiskt marginaliserade och lever under svåra förhållanden i åtanke, men för dem verkar incitamenten spela en väldigt liten roll om man tittar på den evidens som finns" - Henrik Malm Lindberg

2022

(Göteborgsposten, 2022-08-11)
Flydde till Sverige - nu är Azad och Dashti åter i Irak
"Det finns också länder som inte tar emot sina medborgare om de inte återvänder frivilligt [...] De här länderna skapar byråkratiska hinder genom att inte hjälpa sina medborgare med id- eller resehandlingar, säger Henrik Malm Lindberg"

(Göteborgsposten, 2022-08-10)
De flydde till Sverige - nu har de återvänt till Irak
"Eftersom allt fler döms till utvisning, samtidigt som verkställigheten är låg, kommer gruppen av människor som lever kvar i Europa utan möjlighet att försörja sig att öka […] Dagens regler är inte hållbara i ett anständigt samhälle. Den här gruppen måste kunna bo och jobba medan de väntar på att återvända"

2021

(Fokus, 2021-11-05)
Utvisad? Glöm Det!
"De verktyg och policyredskap som används i form av piskor, morötter och predikningar och som ska ge incitament att återvända och inte stanna i landet, lever inte upp till önskvärd nivå"

(Fokus, 2021-11-03)
Därför skickas inte utvisade hem
"Delmis rapport pekar på att politikens mål om etablering på arbetsmarknaden pekar på en andra chans och skapar en förväntan om att få stanna"

(Bulletin, 2021-10-08)
KD-profilen: Sverige ska inte vara attraktivt för asylsökande
"En av de målkonflikter som Delmi pekade ut som förödande för återvändande är om ett nej senare kan bli ett ja"

(Aftonbladet, 2021-09-18)
Europa måste få fler migranter utvisade
"Även i Sverige har både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier pekat ut brister i den svenska invandringspolitiken och hur spårbyte, gymnasielag och olika amnestier försvårar myndigheternas arbete att verkställa utvisningsbeslut."

(Svenska Dagbladet, 2021-08-06)
Från Lerum till kriget – Reza kör taxi i Kabul
"En ny studie som gjorts på uppdrag av Delegationen för migrationsstudier, Delmi, visar att mycket riktigt en majoritet av de som utvisats till Afghanistan planerar att fly igen. I studien beskrivs de utvisades situation som ekonomiskt och socialt "miserabel".

(Sveriges Radio Kurdiska, 2021-06-30)
"لە چاوەڕوانی دەزگای کۆچدا تووشی نەخۆشی دەروونی بووم"

(Sveriges Radio Farsi/Dari, 2021-06-30)
جوانانی که از سویدن به افغانستان برگشته‌اند، وضعیت خوبی ندارند

(Tidningen Syre, 2021-06-22)
Hållbart återvändande till länder i konflikt och krig – är det möjligt?
"De som återvänder till Afghanistan och Irak efter att ha fått avslag i Sverige, antingen frivilligt eller med tvång, har ofta svårt att återintegreras. I en ny rapport från Delmi, Delegationen för migrationsstudier, har rapportförfattarna undersökt vilka faktorer som spelar in – och ger förslag på hur återvändandet kan göras mer hållbart. Samtidigt kritiseras tvångsutvisningarna till särskilt Afghanistan starkt av människorättsorganisationer."

(DN Debatt, 2021-06-14)
Återvändare i Afghanistan vill tillbaka till Sverige
"De flesta som inte fått asyl i Sverige och därför återvänt till Afghanistan och Irak lever under miserabla förhållanden. En majoritet av dem planerar att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land."

(Internationalen, 2021-01-15)
Migrationspolitiken: Amnestikrav, ”klankriminalitet” och en växande polarisering
"Tanken var att deportationerna skulle fortsätta under 2020. I februari 2020 presenterades rapporten ”De som inte får stanna. Att implementera återvändandepolitik” av Delegationen för migrationsstudier, DELMI, ett institut som står Justitiedepartementet nära."

(Expressen, 2021-01-13)
S och MP skapar kaos i invandringspolitiken
"Under lång tid har regeringen inskärpt vikten av ett effektivt återvändande. Ett nej ska vara ett nej, och då ska man resa tillbaka till sitt hemland, har det hetat. Ändå har resultaten uteblivit. Bara drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Såväl Riksrevisionen som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har pekat på bristerna i det svenska återvändandearbetet."

2020

(Norran, 2020-11-02)
Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd
"Bara drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet."

(Västerbottens-Kuriren Premium, 2020-10-28)
Så kan fler utvisningar verkställas
"I dagsläget lever uppemot 50 000 personer i Sverige utan tillstånd och endast drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet."

(Smålandsposten, 2020-10-26)
Moraliskt medskyldig minister
”Moderaterna presenterade i förra veckan ett åtgärdspaket för att effektivisera återvändandearbetet. Det är en angelägen verksamhet att effektivisera, något som neutrala och professionella aktörer som myndigheten Riksrevisionen och Delmi, Delegationen för migrationsstudier understrukit med gedigna rapporter. Utan ett fungerande återvändandearbete komprometteras mottagande och integration.”

(TT nyhetsbyrå, 2020-10-24)
Många asylsökande kvar - trots avslag
”Forskare på Delegationen för migrationsstudier har tidigare konstaterat att betydligt färre än hälften av de asylsökande återvänder självmant när de fått avslag.”

Nyheten har även publicerats av:
Svenska Dagbladet Premium (2020-10-24)
fPlus (2020-10-24)
Omni (2020-10-24)
Aftonbladet (2020-10-24)
Östgöta Correspondenten (2020-10-24)
Upsala Nya Tidning (2020-10-24)
Barometern (2020-10-24)
Kristianstadsbladet (2020-10-24)
Piteå-Tidningen Premium (2020-10-24)
Smålandsposten (2020-10-24)
Blekinge Läns Tidning (2020-10-24)
Borås Tidning (2020-10-24)
Sydöstran (2020-10-24)
Folkbladet.nu (2020-10-24)
Västerbottens-Kuriren Premium (2020-10-24)
Södermanlands Nyheter Premium (2020-10-24)
Katrineholms-Kuriren Premium (2020-10-24)
Eskilstuna-Kuriren Premium (2020-10-24)
Västerviks-Tidningen Premium (2020-10-24)
Motala & Vadstena Tidning Premium (2020-10-24)
Norran (2020-10-24)
Ystads Allehanda (2020-10-24)
Hela Gotland Premium (2020-10-24)
Norrländska Socialdemokraten Premium (2020-10-24)
Norrbottens-Kuriren Premium (2020-10-24)
Norrköpings Tidningar Premium (2020-10-24)
MSN (2020-10-24)
Enköpings-Posten Premium (2020-10-24)
Epoch Times (2020-10-24)
Sydsvenskan (2020-10-24)
Helsingborgs Dagblad Premium (2020-10-24)
Vimmerby Tidning Premium (2020-10-24)
Hallands nyheter (2020-10-24)
Göteborgs-Posten Plus (2020-10-24)

(Moderaterna, 2020-10-22)
Åtta förslag för att fler ska utvisas – ett nej ska vara ett nej
"Såväl Riksrevisionen som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet. Nu behövs krafttag. Därför lägger Moderaterna fram åtta förslag."

(Göteborgs-Posten Plus, 2020-10-20)
Därför utvisas fastanställde Omid - trots hotbrev från talibaner
"Frågan om spårbyte är politiskt omdiskuterad och innan Liberalerna svängde i frågan ville en riksdagsmajoritet ta bort möjligheten. En som drivit frågan är Maria Malmer Stenergard, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson för Moderaterna. Hon hänvisar bland annat till rapporter från Riksrevisionen respektive Delegationen för migrationsstudier."

(Sveriges Radio Studio 1, 2020-10-16)
Irakier lämnar Sverige
Delmis utredningssekreterare, Henrik Malm Lindberg, medverkade i SR Studio 1 och blev intervjuad om återvandring till Irak. I programmet resonerade han kring olika förklaringar till varför människor väljer att flytta vidare, eller återvända till hemlandet. Det pågående AMIF-projektet belyser den Irakiska kontexten.

(Expressen, 2020-09-15)
S är nöjda med dagens höga invandringsnivå
"Ett annat exempel är spårbyte, som innebär att en person som fått avslag på sin asylansökan och ett beslut om utvisning i stället kan beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Delegationen för migrationsstudier, Migrationsverket och Riksrevisionen har pekat ut spårbyte och gymnasielagen som politiska åtgärder som försvårar myndigheternas arbete med återvändande."

(Migrationsverket, 2020-09-01)
Förbättrad migrationsprocess projekt Återvändande och återintegration
"Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arbetar med en studie om återvändares egna erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande, den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds. Studierna syftar till att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare."

(Skaraborgs Allehanda, 2020-08-08)
Våga välja en rimlig migrationspolitik
"Undersökningar, bland annat från Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier, har gjort det tydligt att bland det mest besvärande för migranter och nyanlända i Sverige är just den stora osäkerheten om vilka regler och besked som gäller."

Ledaren har även publicerats på:
Västerviks-Tidningen Premium (2020-08-06)
Helagotland Premium (2020-08-07)

(Aftonbladet, 2020-08-07)
Ett bortkastat år för integrationen
”I slutskedet ströks hela kapitel av det som kommittén arbetat med under ett års tid, och som vi valt att lyfta in: (…) Ett helt kapitel med elva skarpa förslag om hur ett nej verkligen ska vara ett nej. I dag stannar alltför många av dem som borde återvända och utvisas. Det har Riksrevisionen, Delegationen för migrationsstudier, Polismyndigheten och Migrationsverket bekräftat.”

(Asylrättscentrum, 2020-06-12)
Återvändande - processen för dem som inte får stanna
Utan att podcastavsnittet nämner Delmi, diskuterar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah hur återvändandet fungerar idag, ett tema som Delmi fokuserade på i De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, Rapport och Policy Brief 2020:1. ”Det är ett samtal om avtal mellan länder, ordnat mottagande, verkställighetshinder och preskriptionstid. Dessutom lyfts de förändringarna i LMA som hamnade i medieskuggan våren 2016.”

(Aftonbladet, 2020-05-29)
M: MP ska inte få styra över invandringen
"Samtidigt har expertmyndigheter, Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier kunnat peka på hur gymnasielagen och amnestier underminerar den reglerade invandringen och sätter käppar i hjulen för myndigheterna att verkställa utvisningsbeslut."

(SvD Debatt, 2020-05-12)
C: Tillfälliga asyllagar måste få ett slut
Utan att debattartikeln nämner Delmi, hänvisar Centerpartiets migrationspolitiska talesperson till aktuella studier om återvändande, ett tema som Delmi fokuserade på i De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, Rapport och Policy Brief 2020:1.
"Vi kan konstatera att det är för få personer som fått avslag som återvänder. Under våren har det släppts flera studier som konstaterar att återvändandeprocessen behöver bli mer effektiv."

(Blekinge Läns Tidning, 2020-05-10)
En human asylpolitik kräver konsekvens
"Lika viktigt som det är med ett ordnat mottagande, är det också med ett ordnat återvändande. Frivilligt återvändande gynnar alla inblandade, och Delmi-rapporten lyfter särskilt vikten av informationsinsatser. Det kan till exempel handla om att redan inledningsvis i asylprocessen fokusera på vad återvändande innebär för de många som har små chanser att få uppehållstillstånd."

Ledaren har även publicerats av:
Länstidningen Södertälje (2020-05-11)

(Smålandsposten, 2020-05-06)
Sökljus mot skuggsidan
Det är nämligen en betydande andel av de som av svenska myndigheter bedöms sakna skyddsskäl som ändå stannar i landet. Tidigare i år kartlade Delegationen för migrationsstudier det svenska återvändandesystemet och fann det minst sagt bristfälligt.”

(Sveriges Radio P1 Morgon, 2020-05-05)
Debatt: Politisk majoritet för förlängt sökstopp för asylsökanden
Migrationspolitiska kommittén föreslår att asylsökanden måste vänta tio år innan de kan ansöker på nytt om asyl. Idag är preskriptionstiden för asylansökningar fyra år. Maria Malmér Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson och Annika Hirvonen Falk (MP), också migrationspolitisk talesperson, diskuterar bland annat återvändande med utgångspunkt i Delmi rapport 2020:1 som visar att av 20 000 som fick avslag på asylansökan 2018, återvände bara 8000 frivilligt.

(Expressen, 2020-04-30)
Hur tänker sig MP att invandringen ska betalas?
"Trots att Migrationsverket, polismyndigheten och statliga Delmi pekar på hur gymnasielagen försvårar återvändandearbetet och underminerar hela den reglerade invandringen, vill MP nu ge 9 000 ungdomar utan skyddsskäl en amnesti eftersom ”Miljöpartiet står fast vid sina åsikter.”

(Aftonbladet, 2020-04-29)
Därför säger vi nej till gymnasieamnestin
"Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har i en omfattande rapport nyligen pekat på hur gymnasielagen, spårbyte och amnestier underminerar den reglerade invandringen och försvårar myndigheternas återvändandearbete, vilket också bekräftas av myndighetsföreträdare."

(Skaraborgs Allehanda, 2020-03-20)
Lämna den otydliga asylprocessen
”Desto svårare, men också viktigare, att göra något åt är de signaler som genom hela asylprocessen säger att ett nej aldrig är absolut. Detta uppmärksammas av både Riksrevisionen och tidigare av Delegationen för migrationsstudier (5/2). Det går nästan alltid att överklaga ett beslut, byta spår och söka arbetstillstånd eller få en ny möjlighet att stanna för att studera genom gymnasieamnestin.”

Ledaren har även publicerats på:
Helagotland Premium (2020-03-26)
Västerviks-Tidningen Premium (2020-03-20)
Norrbottens-Kuriren Premium (2020-03-26)

(Västerviks-Tidningen Premium, 2020-03-11)
Farlig hjälp till skuggsamhället
”En rapport från Delegationen för migrationsstudier har funnit att vissa frivilligorganisationer odlar falskt hopp om att få stanna, trots att personerna saknar skyddsskäl.”

Ledaren har även publicerats på:
Helagotland Premium (2020-03-11)
Nya Wermlands-tidningen (2020-03-11)
Norrbottens-Kuriren Premium (2020-03-11)

(Aftonbladet, 2020-03-04)
Sverige behöver en stram migration nu
"Efter statliga Delmis rapport borde det inte råda någon tvekan om vikten att ett nej faktiskt betyder ett nej. Men så ser det inte ut i dag. Spårbyte, gymnasielag och amnestier underminerar den reglerade invandringen och försvårar myndigheternas arbete. Vi borde i stället diskutera hur vi säkrar fler förvarsplatser och återvändandeavtal, och hur vi använder alla politiska verktyg, inklusive biståndet, för att länder ska ta tillbaka sina utvisade medborgare."

(Svenska Dagbladet, 2020-02-26)
M: Lösningen finns i den borgerliga oppositionen, C
"Faktum är att kritikerna har rätt. Att helt slopa möjligheten till spårbyte skulle innebära mindre risk för att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Statliga Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har vidare nyligen lyft fram just möjligheten till spårbyte samt gymnasielagen som exempel på hur den reglerade invandringen undermineras eftersom ett nej inte behöver vara ett nej."

(Aftonbladet, 2020-02-17)
Aktivismen får inte avgöra i migrationen
"När jag träffar Migrationsverket och gränspolisen förklarar de hur deras arbete med att verkställa utvisningar försvåras av att ett nej i praktiken inte är ett nej. Det har också Delegationen för migrationsstudier (Delmi) bekräftat i en ny rapport."

(DN Debatt, 2020-02-13)
Återvändandet bör vara både effektivt och humant
“Delmi-rapporten ger ingen rekommendation om hur generös eller restriktiv den förda flyktingpolitiken bör vara. Vi kan konstatera att politiken har gått i en restriktiv riktning sedan 2015. Ehrnborg och Vestin argumenterar för mer generositet i asylpolitiken och vi har ingen ambition att polemisera i den frågan. Även med en mer generös flyktingpolitik kommer dock ett stort antal asylsökande få avslag och vi menar att återvändandet också då bör organiseras på ett både effektivt och humant sätt.”

(SVT Forum, 2020-02-11)
Hur fungerar återvändandepolitiken i Sverige?
"300 000 personer har under de senaste två decennierna fått avslag på sin asylansökan och beslut om att återvända: färre än hälften – 44 procent – återvänder självmant, enligt en ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de olika aktörerna? Vilka hinder finns för en lyckad implementering och varför är skillnaden mellan mål och utfall så pass stor på återvändandeområdet? Rapportförfattare är Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia och utredningssekreterare på Delmi.

Medverkande: Henrik Malm Lindberg, rapportförfattare och utredningssekreterare Delmi, Lars Westbratt, statssekreterare Justitiedepartementet, Per Löwenberg, gruppchef Nationella Gränspolissektionen, Madelaine Seidlitz, senior legal advisor Amnesty, och Sverker Spaak, enhetschef Migrationsverket. Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek."

(Tidningen Syre, 2020-02-10)
Svårt att förena humanitet med effektivitet
”Tydlighet efterfrågas. Det ska vara ordning och reda. Det är också detta som Henrik Malm Lindberg, författare till rapporten De som inte får stanna som ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi), tagit fasta på. Enligt honom finns det ett antal lagar som ”ger otydliga signaler” till personer som fått nej på sin asylansökan, till exempel gymnasielagen och möjligheten till ett så kallat spårbyte – alltså att den som är på väg att få avslag på sin asylansökan kan byta spår och ansöka om arbetstillstånd istället om hen har ett jobb.”

(DN Debatt, 2020-02-07)
Ogenomförbara utvisningsbeslut kan inte effektiviseras
”För ett par dagar sedan presenterades en rapport från Delmi, delegationen för migrationsstudier, om varför så många med utvisningsbeslut blir kvar i Sverige. Slutsatserna, som även lagts fram som debattartikel i Dagens Nyheter av Joakim Palme och rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg, går ut på att effektiviteten behöver prioriteras mer i återvändandearbetet vilket kan betyda att de övriga målen - humanitet och rättssäkerhet - behöver prioriteras ner.”

Helagotland Premium, 2020-02-06)
Ett nej måste vara ett nej
”En skuggtillvaro i Sverige ska inte vara ett alternativ. Den redan krångliga migrationsterminologin - med asylsökande, nyanlända och flyktingar - blir knappast enklare av att en hel del människor olovligen stannar kvar i Sverige. Detta efter att de har fått nej på sin asylansökan och egentligen ska återvända till sitt hemland. Varför bara i snitt 44 procent av de som fått avslag frivilligt lämnar Sverige blir dock lätt att begripa med hjälp av rapporten De som inte får stanna, från Delegationen för migrationsstudier, Delmi.”

Ledaren har även publicerats på:
Västerviks-Tidningen (2020-02-06)
Skaraborgs Allehanda (2020-02-07)
Norrbottens-Kuriren Premium (2020-02-07)
Nya Wermlands Tidningen (2020-02-10)

(DN Debatt, 2020-02-06)
Nu går vi fram med lagstiftning om arbetskraftsinvandring
”Enligt en färsk rapport från statliga Delegationen för migrationsstudier (Delmi) får en av tio med utvisningsbeslut ändå uppehållstillstånd, bland annat genom att ”byta spår”. Det innebär att en person som fått ett avslag på sin asylansökan i stället kan ansöka om arbetstillstånd. Det skickar den dåliga signalen att ett nej inte är ett nej. Vi tar därför bort dagens möjlighet till spårbyte. Regeringen däremot, vill underlätta spårbyte”, skriver Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) i DN-debatt.

(Folkbladet Premium, 2020-02-06)
Orden har tappat genomförandekraft
"Forskarna från Delmi nämner särskilt ett uttalande från dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. 2016 bedömde Ygeman att 80 000 människor med avslagsbeslut skulle av/utvisas under de närmaste åren. Delmiforskarna konstaterar att "att frågan inte kommit att betraktas som en del av kärnverksamheten inom Migrationsverket och Polisen." Det synes dem att "befintliga policyinstrument - regleringar, information och ekonomiska styrmedel - är otillräckliga för att hantera frågan."

(Tidningen Syre, 2020-02-06)
De som borde få stanna
”I dagarna presenterades rapporten De som inte får stanna och redan har det börjat dyka upp förslag lite här och där ifrån den. Rapporten är utgiven av Delmi (Delegationen för migrationsstudier) och är en forskningsstudie som tar sin utgångspunkt i hur man ur ett systemperspektiv kan få fler av dem som fått avslag på sin asylansökan att återvända.”

(Östgöta Correspondenten Premium, 2020-02-05)
Sannerligen dags för en storhetstid
”I en rapport har Delmi granskat hur den del av asylsystemet fungerar som handlar om återvändande; det vill säga att de som får nej på sin asylansökan ska lämna landet. Kort sagt så fungerar det inte alls. "Färre än hälften" av de som får avslag lämnar landet självmant.”

(Smålandsposten, 2020-02-05)
Jobbig migrationsläsning
”Det är viktigt att återvändandet fungerar. De som söker asyl förtjänar en rättssäker och effektiv process. Uppehållstillstånd och i förlängningen medborgarskap skall inte ges på godtyckliga grunder, det är ett svek, och i vissa fall ett hot, mot den gemenskap som medborgarskapet innebär. Rapporten från Delmi är jobbig men utvecklande läsning. Precis som bra skönlitteratur skall vara.”

(Strömsunds kommun, 2020-02-05)
Strömsunds arbete med ensamkommande barn lyfts i rapport från Delmi
”– Ett grundläggande problem som vi identifierade var att återvändandefrågorna inte alltid prioriterades och introducerades på ett sent stadium i asylprocessen. Mycket fokus och engagemang läggs på de som förväntas få uppehållstillstånd och senare ska integreras på arbetsmarknaden och samhället i stort. Men över hälften av de som söker asyl får inte tillstånd att stanna utan ska återvända. Här utgör Strömsundsmodellen en viktig erfarenhet i prioriteringen av återvändande, att få in tanken om återvändande tidigt i processen samt samverkan mellan olika aktörer, kommunala och andra, berättar Henrik Malm Lindberg.”

(Sveriges Radio P1, 2020-02-04)
Problem med återvändandet
”Delegationen för Migrationsstudier publicerar idag en rapport om hur fler ska kunna återvända med hjälp av tydligare regler. Det handlar om hur man ska kunna förenkla och underlätta arbetet med att få migranter som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige att lämna landet. Hör Henrik Malm Lindberg, rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmi, Delegationen för migrationsstudier.”

(P1 Sveriges Radio, 2020-02-04)
Gymnasielagen kritiseras av forskare
”I en ny forskarrapport från delegationen för migrationsstudier, Delmi, kritiseras svenska politiker för att stifta lagar som ger otydliga signaler till personer som fått nej på sin asylansökan. Som exempel nämns den tillfälliga gymnasielagen och det så kallade spårbytet."

"– Det blir inte tydligt för den asylsökande att ett nej faktiskt är ett nej när du har de här olika extra möjligheterna samt också möjligheten att få sin asylsökande prövad på ett annat sätt, gymnasielagen är ett bra exempel där man får en extra möjlighet att få stanna, säger Henrik Malm Lindberg som är författare till rapporten.”

(Dagens Nyheter, 2020-02-04)
De som inte får stanna ska återvända
”I en ny rapport, ”De som inte får stanna”, skriver Delmi att svenska myndigheter arbetar utifrån målsättningen att den som fått avslag ska återvända frivilligt. Det ska ge både en billigare hantering och en mindre traumatisk upplevelse för alla inblandade. För frivilligheten erbjuds olika ekonomiska bidrag. Först om detta inte fungerar kommer tvångsåtgärder in, med förvar och polistransporter. Men verktygen är inte effektiva. De ”lever inte upp till önskvärd nivå”, som Delmi skriver.”

(8 sidor, 2020-02-04)
Få lämnar Sverige frivilligt
”Många människor söker tillstånd att stanna i Sverige. De som får nej måste lämna landet. Men få gör det frivilligt. Det visar en ny undersökning av Delmi, delegationen för migrationsstudier. Knappt hälften av dem som får nej lämnar Sverige frivilligt, visar undersökningen.”

(Blåljus.nu, 2020-02-04)
Dubbla budskap gynnar inte frivilligt återvändande
”Det är Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delegationen för migrationsstudier, (Delmi) som utrett vad som gör svårigheterna så stora att få de som fått avslagsbeslut att följa besluten. Utredarna konstaterar att det den nuvarande politiken och regelverket lett till ett framväxande skuggsamhälle där man ofta lever på illegala aktiviteter och där man lever i stor utsatthet.”

(Tidningen Syre, 2020-02-04)
Få återvänder efter asylavslag
”Enligt rapporten, De som inte får stanna, fick strax under 20 000 människor beslut om utvisning och återvändande år 2018 och av dem lämnade cirka 8 000 personer Sverige frivilligt.”

(P1 Sveriges Radio, 2020-02-04)
Få återvänder efter asylavslag
”Det krävs ett tydligare regelverk för att fler som får avslag på sina asylansökningar också lämnar Sverige. Det är slutsatsen i en rapport från delegationen för migrationsstudier, Delmi, som Henrik Malm Lindberg skrivit."

"– I första hand är det ett stort legitmitetsproblem, utöver det är det ett stort problem att den här gruppen ofta hamnar i svårigheter av olika slag. Det blir ett framväxande skuggsamhälle där man ofta lever på illegala aktiviteter och där man lever i stor utsatthet, säger Henrik Malm Lindberg.”

(DN Debatt, 2020-02-04)
Asylsystemet utmanas av oklara regler för återvändande
”Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delmi: Från politiskt håll sägs återvändandefrågorna vara viktiga, men resurser och stöd ges inte. Regelverket måste bli mycket tydligare. Asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked. Migranters återvändande till sina ursprungsländer är ett av de hetaste ämnena i migrationsdebatten. Trots det saknas det i stort sett forskning på området. Det finns alltså stora kunskapsluckor att fylla om debatten ska kunna föras på en upplyst grund. I dag publicerar Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en rapport om implementeringen av den del av återvändandepolitiken som gäller asylsökande som inte bedömts vara skyddsbehövande. Den ger nya insikter och ställer viktiga frågor till såväl politiker som andra beslutsfattare på området.”