Anna Hammarstedt är delaktig i den vetenskapliga granskningen av projektet.

Tel: 08-405 59 73
Mail: anna.hammarstedt@regeringskansliet.se

Foto: privat