Åsa Holmquist ansvarar för det löpande arbetet med ekonomin och den ekonomiska redovisningen till AMIF. 

Tel: 08-405 16 50
Mail: asa.holmquist@regeringskansliet.se