Constanza har varit utredningssekreterare på Delmi sedan 2017. Inom det nya AMIF-finansierade projekt är hon forskare och vetenskaplig ansvarig för delprojekt 1 om diplomatiska verktyg inom återvändande.