Constanza har varit utredningssekreterare på Delmi sedan 2017. Inom det nya AMIF-finansierade projekt är hon forskare och vetenskaplig ansvarig. Tillsammans med Iris Luthamn ansvarar hon för det första delprojekt om diplomatiska verktyg inom återvändande.