Daniel Silberstein ansvarar för den interna granskningen av delprojekt 1, Utlandsmyndigheters roll och funktion i återvändande- och återtagandeprocessen.

Tel: 08-405 39 28
Mail: daniel.silberstein@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.