Hyrije arbetar med utåtriktad kommunikation samt administration inom projektet. 

Tel: 08-405 18 61
Mail: hyrije.hasani@regeringskansliet.se