Pinar Aslan Akay ansvarar för den vetenskapliga granskningen av delprojekt 2, Nordiskt samarbete inom återvändande och återtagande.

Tel: 08-405 29 15
Mail: pinar.aslan.akay@regeringskansliet.se

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.