Referensgrupp

Delmi har initierat en referensgrupp som ska följa den andra delen av Delmis återvändandeprojekt, bidra med praktiknära kunskap och spela en aktiv roll i projektets utformning. Det inkluderar personer som representerar de myndigheter och organisationer nationellt och internationellt som arbetar direkt eller indirekt med målgruppen tredjelandsmedborgare i relation till återvändandeprocessen.

Hittade inga resultat