Delmi har bjudit in fyra kunniga gäster till studion för att diskutera den viktiga frågan: hur arbetar vi i med trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden? Jennie Brandén, statsvetare och forskare på Umeå Universitet, pratar om sin avhandling “In the name of safety: power, politics and the constitutive effects of local governing practices in Sweden”. Karin Göransson, Verksamhetschef på Fastighetsägarna i Järva, talar om vilka verktyg, mandat och samarbeten som deras förening har i det trygghetsskapande arbetet i området. Shade Amao Forssman, nationell projektledare för Vi Behövs! på Fryshuset i Stockholm som talar om deras arbete deras förebyggande arbete och vikten av inkludering. Rissa Seidou, områdespolis i Rinkeby, talar om polisens arbete och uppdrag på lokal nivå samt hur det är möta invånarna i ett så kallat utsatt område.

Programledare: Ann-Louise Rönestål