Migration i siffror

Här presenterar Delmi användarvänlig statistik inom flera områden med anknytning till migration och integration i Sverige och internationellt. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny statistik.

Sverige

Arbetsmarknad och utbildning

Internationell migration och befolkning

Web av Sphinxly och Easyweb