Diagrammet överst visar antalet in- och utresande studenter vid högskoleinstitutioner. Du kan välja att visa antalet svenska studenter vid utländska universitets- och högskoleinstitutioner eller internationella studenter vid svenska universitets- och högskoleinstitutioner. Utbytesstudenter avser de studenter som deltar i ett utbytesprogram och freemover-studenter avser de studenter som anordnar sina studier på egen hand. Siffrorna inkluderar förstaårs- och återvändandestudenter.

Diagrammet underst visar antalet inresande studenter som studerat vid svenska högre lärosäten fördelade efter ursprungsregion. 

Gör så här: Välj vilka variabler du vill visa för respektive diagram i rutorna. För markören över linjerna för detaljerad information.

Källor: SCB