Kartan och det vänstra diagrammet nedan visar utbildningsnivå för personer födda utomlands efter migrationsår, födelseland och kön. Det högra diagrammet visar utbildningsnivån för personer födda i Sverige efter år och kön. Båda diagrammen avser personer mellan 16 - 74 år. Antalet personer födda i respektive land som inte uppgett utbildningsnivå redovisas som en not i den detaljerade information som visas när markören förs över karta och diagram.

Gör så här: Välj migrationsår, födelseland (det går också att välja landet i själva kartan) och kön ovanför figurerna. För markören över ett valt land på kartan eller staplarna i diagrammen för att få detaljera information om utbildningsnivån inom populationen utifrån valda kriterier.

Källa: SCB: Invandrar efter utbildningsnivå och utflyttningsland
SCB: Befolkning efter utbildningsnivå 2000-2018, SCB: Befolkning efter utbildningsnivå 2019-2022