Diagrammet nedan visar utbildningsnivå och utbildningsinriktning för de personer som har invandrat till och utvandrat från Sverige. Endast folkbokförda personer i åldern 14-74 ingår. För att bli folkbokförd som in- respektive utvandrad ska personen ha för avsikt att stanna i det nya landet under minst ett år. Som utbildning räknas den senaste registrerade utbildningen i Sverige eller utländsk utbildning som har blivit rapporterad till SCB. 

Gör så här:
Utbildningsnivå: Välj mellan att visa in- eller utvandrare och olika utbildningsnivåer, ålder samt kön ovanför stapeldiagrammet. För markören över staplarna för detaljerad information.
Utbildningsinriktning: Välj mellan att visa in- eller utvandrare och kön i rutorna ovanför stapeldiagrammet och utbildningsnivå i rutan i det nedre linjediagrammet. För markören över linjerna för detaljerad information.

Källa: SCB