Din praktikdag i händelsernas centrum
Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet. Kommittén har inrättats i syfte att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet samt stärka möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Delmi bidrar även till samhällsdebatten genom att sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos allmänhet, journalister och icke-statliga organisationer.

Som praktikant får du sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du följer Delmis dagliga arbete med att handlägga forskningsrapporter och anordna seminarier. Projekten berör en rad olika ämnen, såsom miljö och migration, integration, återvändande samt migration ur ett EU-perspektiv. Som praktikant bidrar du även till att ta fram nödvändiga underlag och material, bevaka flera forskningsområden och bygga nätverk med både akademiker, tjänstemän och organisationer. Det kan även ingå att analysera Delmis egen verksamhet.

Du kan läsa mer om vår verksamhet under fliken "om Delmi"

Din bakgrund och kompetens
Du är student vid universitet eller högskola med samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår. Alternativt har du tidigare studerat med denna inriktning och deltar nu i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen. Det är en fördel om du har dokumenterad fördjupad kunskap om migration, extra meriterande är även kunskap inom juridik.

För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, vara samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken.

Bra att veta
Praktikperioden omfattar 10–20 veckor med start under höstterminen 2024. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken. Som praktikant ska du vara försäkrad via ditt lärosäte eller Arbetsförmedlingen.

Välkommen med din ansökan om praktik
Klicka på knappen ”Ansök” i högerkolumnen. Fyll i formuläret, besvara frågorna och bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver vem du är, syftet med praktiken, vad du önskar få ut av den och när under höstterminen 2024 du önskar praktisera. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Skicka in din ansökan om praktikplats i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 mars 2024. Vi kallar till intervju löpande. Vid frågor, kontakta kanslichef Agneta Carlberger Kundoori, agneta.carlberger.kundoori@regeringskansliet.se