• Network on Advisory Councils on Migration
  • Mistra Geopolitics 
  • SCB:s referensgrupp om migration, inför framtagandet av den nationella befolkningsframskrivningen 
  • Den rådgivande gruppen för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. Programmet förvaltas av Vetenskapsrådet.
  • Invandrarindex 
  • Referensgrupp KI ”Transkulturellt centrum” 
  • Analysmyndighetens olika nätverk: Metod, Kommunikation, Strategi och ledning
  • AMIF Expertgruppen 
  • AMIF Övervakningskommitté
  • AMIRA projektet (Röda Korset)
  • Expertgruppen för registerstudier om kriminell ekonomi