Närvarande: Bilaga 1

1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och kansli välkomna.

2§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2014-02-10.

3§ Godkännande av dagordning
Delegationen godkände förslaget till dagordning.

4§ Delmi-projekt
Beslut om inskickat synopsis - The Husby Riots: A Survey on civic associations, local attitudes and perceptions. Delegationen beslutade att avslå projektet. (Not: Joakim Palme lämnade rummet och deltog ej i beslutet.)

5§ Informations/diskussionspunkter
a) DN debatt-artikeln kommer att publiceras 27 april 2015
b) I samband med det skickar Delmi ut sitt första nyhetsbrev (vecka 18).
c) Kansliet har börjat använda Twitter och använder namnet ”@Delmigram”.

6§ Diskussion och beslut om Del 2 av Migration i siffror på Delmis hemsida
Delegationen godkänner de presenterade graferna. Del 1 av Migration i siffror på Delmis hemsida ska utvärderas på nästa styrelsemöte den 8:e juni och samtidigt tas beslut om tidpunkten för lanseringen av Del 2. Kansliet fick även i uppdrag att arbeta vidare med Del 3 och att försöka göra graferna ännu mer interaktiva.

7§ Administrativt
Charlotta Hedberg har fått en lektorstjänst vid Umeå universitet och lämnar Delmi under hösten.
En ersättare ska rekryteras.

8§ Övriga frågor
Besöket vid Göteborgs universitet skjut fram till hösten 2015.

9§ Mötets avslutande

Bilaga 1. Närvarande

Ledamöter:
Pieter Bevelander
Kerstin Brunnberg
Joakim Palme (ordförande)
Annika Sundén
Alexandra Wilton Wahren
Olof Åslund

Kansli:
Anton Ahlén
Bernd Parusel
Charlotta Hedberg
Monica Svantesson
Kristof Tamas (kanslichef)
Caroline Tovatt