Några övergripande slutsatser

  • Det beräknas att ungefär 344 miljoner människor fördrevs mellan 2008–2021 efter naturkatastrofer, dock har dessa händelser sällan lett till utdragen- eller internationell migration.
  • Tillgängliga data och forskning visar att påverkan genom långsammare klimatförändringar är mer komplext att mäta och förutse än de direkta effekterna från naturkatastrofer.
  • Mer än två miljarder människor har under de senaste 40 åren flyttat från rurala till urbana områden. Även om det inte är möjligt att isolera vilka som gjorde det på grund av klimatförändringar är det tydligt att klimatförändringar generellt har intensifierat denna trend.
  • Modelleringar visar att mellan 78 och 175 miljoner människor fram till år 2050 kan komma att flytta på grund av klimatförändringar. Dock kommer endast en liten minoritet av dessa migrera internationellt.
  • Framtiden kring klimatrelaterad mobilitet och internationell migration är osäker. Vi måste också inkludera människors förmåga till att hantera och anpassa sig till klimatförändringar, vilket kommer skapa möjligheter för att stanna kvar i ursprungsregionen. Den politiska viljan och kollektiva beslutsamheten att investera i klimatanpassning och bekämpning av klimatförändringar är central för detta.

Om författarna

Mathias Czaika, professor i migration och integration och prefekt vid institutionen för migration och globalisering vid Danube University, Krems, Österrike.

Rainer Münz, expert på demografi och internationell migration. Han är just nu gästprofessor vid Central European University och the Diplomacv Academy i Wien, Österrike.

Kunskapsöversikten publiceras 8 november 2022.

Foto av Thiago Matos från Pexels