Om seminariet

I ett skakigt säkerhetspolitiskt läge i EU:s närområde aktualiseras behovet av att kunna genomdriva gemensamma beslut utifrån tidigare erfarenheter och framtida prognoser. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd och kommer därmed ledsaga EU i hanteringen av de utmaningar som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Mot denna bakgrund anordnade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ett seminarium om EU:s gemensamma hantering av frågor kopplade till kriget i Ukraina.

Seminariet berörde frågor om hur många ukrainare som kan komma att fortsätta att lämna Ukraina och stanna i Sverige och EU, samt vad detta kan innebära för EU:s gemensamma hantering av migranter i behov av skydd. Integration och återvändande var andra frågor som berördes. Ytterligare frågor rörde återuppbyggnad och därmed EU:s och Sveriges roll i att möjliggöra för Ukraina att med bistånd och annat stöd bygga upp landet i framtiden.

Medverkande

Olle Hammar, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid IFN (Institutet för Näringslivsforskning) och Institutet för framtidsstudier samt knuten till Uppsala Immigration Lab och UCFS (Uppsala Center for Fiscal Studies).

Anna Lindblad, jurist, statsvetare och biträdande rättschef på Migrationsverket. 
 
Anders Olofsgård, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och vice vd på Östekonomiska Institutet.

Bernd Parusel, fil. dr i statsvetenskap, SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier).

Maria Perrotta Berlin, forskare i nationalekonomi vid Östekonomiska Institutet.

Daniel Tarschys, professor emeritus vid Stockholms universitet, senior rådgivare SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), tidigare generalsekreterare i Europarådet, ordförande i Utrikesutskottet mm.  

Cecilia Thorfinn, kommunikationschef på EU-kommissionens representation i Sverige.

Tobias Thyberg, ambassadör vid Sveriges ambassad i Kiev. 

Moderator: Alice Petrén, journalist och tidigare utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio med uppdrag att bevaka migration- och flyktingfrågor.

 

Seminariet samarrangerades av:

Logga Delmi, EBA & ESO

 

Foto: kollage med bilder av Andrey Popov från iStock och Tina Hartung från Unsplash.