Internationell migration och framgångsrik integration fortsätter att utmana och utgöra möjligheter för såväl forskare, beslutsfattare, offentliga myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, arbetsgivare och migranterna själva. Under senare år har Covid-19-pandemin haft betydande inverkan både på den globala rörligheten och integrationen, denna nya bok samlar ledande forskare från flera olika forskningsdiscipliner för att ge olika perspektiv på ämnet. Boken är utgiven av Palgrave Macmillen och docent Lin Lerpold, professor Karl Wennberg och professor Örjan Sjöberg har varit redaktörer.

Under detta evenemang kommer boken och dess tema ligga som bakgrund för att diskutera forskningen och dess implikationer med flera intressenter som arbetar med migrations- och integrationsfrågor.

Programpunkter:

 • Välkomnande av moderatorerna, docent Lin Lerpold, redaktör och docent Henrik Malm Lindberg, tf. kanslichef på Delmi.
 • Professor Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm talar på temat "Varför är migration och integration viktigt för Handelshögskolan i Stockholm".
 • Professor Joakim Palme, Uppsala universitet och ordförande i Delmi talar på temat "Varför är migration och integration viktigt för Sverige?".
 • Akademisk huvudtalare: Professor Douglas Massey, Princeton University.
 • Politisk huvudtalare: Anders Hall, statssekreterare hos Migrationsministern.
 • Bokintroduktion, forskar- och författarpanel modererad av professor Karl Wennberg
  Medverkande: Karin Zelano, Sayaka Osanami Törngren, Max Jerneck, Jon Rogstad och Nahikari Irastorza.
 • Aktör- och intressentpanel modererad av docent Henrik Malm Lindberg, tf kanslichef på Delmi.
  Medverkande: Therese Lindström (Arbetsförmedlingen), Mardin Baban (Nya kompisbyrån), Anna Carlsson Sigstedt (Diversity Charter Sweden), Peter Thomelius (chef Kompetensförsörjning Visita), Susanna Ståhl (Nordic Choice) och Anna Bartosiewicz (rättslig expert Migrationsverket).  

Evenemanget samarrangeras av Delmi och Handelshögskolan i Stockholm, Center for Sustainability Research (CSR).

Bild: Martin Sanchez, Unsplash