Om seminariet 

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Delegationen för migrationsstudier och Sida bjuder in till samtal om årets Världsbanksrapport Migrants, Refugees, and Societies med en av rapportens huvudredaktörer Xavier Devictor. Rapporten tar sikte på de möjligheter som ligger i människors rörlighet över nationsgränser. Rapporten sammanför arbetsmarknadsperspektiv med frågor om internationell rätt. Både ursprungsländer och mottagarländer kan förbättra förutsättningarna för migranter att bidra till samhällsutveckling, genom att stärka deras förmågor, öka de ekonomiska möjligheterna och mildra de risker som migrationen innebär.

World Development Report är ett av Världsbankens så kallade flaggskeppsrapporter som varje år tar sig an en stor global utvecklingstrend och sammanfattar forskning och erfarenheter på området. 

Intervju med Xavier Devictor 

Medverkande

Xavier Devictor, co-director för World Development Report 2023.

Torbjörn Pettersson, chef för avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd på Sida. 

Salvatore Petronella, strategisk rådgivare, Labor Mobility Partnerships (LaMP)

Moderator: Annika Sundén, kommittéledamot Delmi och tidigare analyschef för Arbetsförmedlingen.

Foto: Världsbanken, www.worldbank.org