I år är Delmi med och arrangerar förmiddagens Integrationsforum tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Temat för hela dagen är ”Migration & integration i dagens kontext”. Det spänner över ett brett fält av frågor som ska bidra med kunskap till politiker och beslutsfattare samt de som arbetar med eller är aktiva inom området migration och integration.

Delmis programpunkter:

  • Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet & ordförande i Delmi. Han kommer tala på temat migration och integration i en förändrad politisk kontext
  • Göran Rosenberg, författare och journalist som under snart 40 år har varit verksam inom press, radio och teve. Han kommer att berätta om rapporteringen i media om migration och integration – då och nu.
  • Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola som forskar om demokrati, politiska partier och institutioner. Hon är en av författarna till en kommande Delmi-publikation om den nordiska politikens utformning efter 2009.

Under ledning av journalisten Ann-Louise Rönestål kommer Delmi också att ordna en live-podd i form av ett panelsamtal mellan de tre talarna. Bland annat kommer Ann-Cathrine Jungar presentera resultat ur den kommande publikationen.

Integrationsforum arrangeras tillsammans med:

Integrationsforum arrangeras tillsammans med

Joakim Palme - Migration och integration i en förändrad politisk kontext

Göran Rosenberg - Migration i media då och nu

Foto: Aron Blanco Tejedor, Unsplash