Hur kan vi identifiera policyalternativ för svenska aktörer genom att analysera scenarios om framtidens migration i sammanhanget för gemensamma EU policys och globala överenskommelser så som FN:s Globala mål för hållbar utveckling?

Denna policy brief presenterar en analys av de uppskattade konsekvenserna av befolkningsbaserade prognoser och implikationer från scenarios baserade på radikala geopolitiska förändringar. Utifrån en diskussion om scenarios för migration med utgångspunkt i de tillgängliga policyinstrumenten och hur policyalternativ både kan främjas och hindras av internationella överenskommelser, konstaterar denna policy brief att det är tid för Sverige att omformulera sin agenda Politik för gemensam utveckling (PGU) för att tydligare korrelera med FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Författare till policy briefen är Niklas Bremberg, seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet och Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Ordförande Delmi.

Foto av Oberaichwald från Pixabay.