I samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 stryptes den redan begränsade yttrandefriheten i Ryssland än mer. Hundratusentals män i militärför ålder har eller riskerar att mobiliseras till kriget i Ukraina. Samtidigt har ekonomiska sanktioner försvårat vardagsekonomin för många ryssar. Det rapporterats om att ett par hundratusen till en miljon ryssar har flytt landet, framför allt till Finland, Georgien, Kazakstan och Mongoliet, och att många fler förbereder sig för att lämna landet om de får möjligheten. Samtidigt rapporteras också om att Vladimir Putin har starkt stöd för kriget och en stor del av befolkningen tycker att kriget i Ukraina är rättfärdigat. Genom att använda data från Gallup World Poll undersöker författarna till denna rapport hur stor del av Rysslands befolkning som vill flytta till ett annat land, vad som kännetecknar de som vill flytta, och hur påverkade mobiliseringen 2022 migrationsviljan i Ryssland.

Författarna till rapporten är Mikael Elinder, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet Oscar Erixson, fil dr i nationalekonomi, Uppsala universitet och Olle Hammar, fil dr i nationalekonomi, IFN och Institutet för framtidsstudier.

Foto av Alexander NrjwolfUnsplash