Migrationspolitiken är en utav de mer omdiskuterade politikområdena sedan åtskilliga år tillbaka och därtill, enligt SOM-undersökningarna, en utav de viktigaste frågorna bland medborgarna. Men vem eller vilka har egentligen makt över den svenska migrationspolitiken? Vad är det som styr och formar den? För att begripliggöra svaren till dessa frågor håller Delmi på att ta fram en översikt av lärobokskaraktär om svensk migrationspolitik. Syftet med översikten är att kartlägga hur och varför migrationspolitiken förändras, vilka krafter som styr och implementerar nämnda politik, och hur de olika leden i policyprocessen ser ut.

Författare till kunskapsöversikten är Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi och docent i ekonomisk historia.

Foto från Pixabay.