Återvändande migration är ett fält med många aktiva aktörer där såväl myndigheter som frivilligorganisationer arbetar med olika frågor och processer i återvändandekedjan. Hur återvändande går till regleras naturligtvis genom lagar och regelverk som i sin tur styrs av politiska initiativ på olika nivåer.

Här till höger finner du en lista på länkar där du bland annat kan läsa mer om olika processer och projekt som rör återvändande.

Delmis projekt "Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser" finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som stöder EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Till höger har vi även länkat till andra pågående AMIF-finansierade projekt inom återvändande.

Foto: AbsoluteVision, Unsplash 

EU-flagga med texten "medfinansieras av Europeiska unionen" till höger