Delmi har bjudit in fyra kunniga gäster till studion för att diskutera den viktiga frågan: om de verktyg som vi har för att underlätta integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Andrey Tibajev, från institutet för framtidsstudier och forskare i etnicitet och migration med ett särskilt intresse för integrationsprocesser, pratar om vikten av validering och dess begränsningar för arbetsmarknadsintegration. Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, talar bland annat om vilka utmaningar och möjligheter som finns för att utveckla policy på området. Francisco Contreras, utredare på avdelningen för bedömning av utländskutbildning på Universitets- och högskolerådet (UHR), talar bland annat om resultaten från tidigare rapporter som de har skrivit där bland annat arbetsgivarnas syn på utbildningskvalité och validering tas upp. Jorge Manco, programansvarig för validering vid Arbetsförmedlingen talar bland annat om en klassresa nedåt som många utlandsfödda gör när de kommer till Sverige samt hur validering kan lösa kompetensbrist.

Programledare: Ann-Louise Rönestål