Tidigare möten har bland annat hanterat EU-kommissionens rapport om samarbete med tredje länder, återvändanderådgivning och återvändandesambandsmän. Under detta möte presenterade Delmi både sin tidigare forskning kring implementeringen av återvändandepolitiken i Sverige samt den kommande forskningen på temat Återvändande som internationell migrationspolitik och då huvudsakligen kring hur diplomatiska verktyg kan användas för att facilitera återvändande.

Foto: Tetiana Shyshkina