Vårt uppdrag

Delegationen för migrationsstudier - Delmi - är en kommitté som tillkommit genom regeringsbeslut i november 2013. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. Delmi är dubbelt oberoende, både gentemot sin uppdragsgivare och de forskare som anlitas.