Åsa har tidigare varit administrativt ansvarig på Finanspolitiska rådet. Hon har också arbetat på Finansdepartementets budgetavdelning och på Konjunkturinstitutet.

Tel: 08-405 16 50
Mail: asa.holmquist@regeringskansliet.se