Hyrije Hasani har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet och ytterligare kandidatexamen i företagsekonomi från Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som analytiker på Arbetsmarknadsdepartementet. Dessförinnan har hon mångårig erfarenhet av arbete med olika ekonomiska frågor, både i privat och offentlig sektor.

Tel: 08-405 18 61
Mail: hyrije.hasani@regeringskansliet.se