Denna policy brief diskuterar förhållandet mellan tre olika dimensioner som är viktiga när man reflekterar över politikområdet migration och integration: den normativa, den empiriska och den praktiska dimensionen. Den normativa dimensionen handlar om värden och ideal. Den empiriska dimensionen handlar om sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. Den praktiska dimensionen handlar om rekommendationer för beslutsfattande och lagstiftning. I centrum står en debatt mellan så kallad liberal nationalism och liberal universalism. Författaren Björn Östbring menar att varje medborgare, politiker och beslutsfattare som söker efter en värderingsmässigt välgrundad migrationspolitik, har skäl att bekanta sig med de frågor och dilemman som lyfts fram i nämnda debatt. Deras relevans kan nämligen inte underskattas av den som nogsamt vill överväga de långsiktiga konsekvenserna av varje vald liberal migrationspolitisk doktrin. 

Den policy som rekommenderas är en avvägning mellan den idealistiska ståndpunkten att begränsningar av migration är moraliskt orättfärdiga, och den realistiska ståndpunkten att verkliga sociala, ekonomiska och politiska förhållanden är av fundamental betydelse för utformningen av migrationspolitik i förhållande till en varaktig nationell välfärd och jämlikhet.

Delmi Policy Brief 2020:6 sammanfattar en avgränsad del av statsvetaren Björn Östbrings doktorsavhandling från 2019, Migrationspolitiska dilemman: Om idealism och realism i liberal politisk teori (Lund: Lunds universitet). Avhandlingen finns att läsa och ladda ner via länken till höger.

Foto av Diego PH från Unsplash.