Några övergripande slutsatser

  • Redan innan det fullskaliga kriget 2022 bröt ut var fattigdomen i Ukraina utbredd samtidigt som hotet från Ryssland inneburit stor osäkerhet och otrygghet under många år. Data från Gallup World Poll (GWP), från sommaren 2021, visar att mer än var tredje vuxen (35 procent) ville flytta permanent till ett annat land om det vore möjligt.
  • En dryg tredjedel har angivit att de vill flytta till Tyskland. Därefter kommer Polen och Italien med 15 respektive 11 procent. Majoriteten vill bo i ett EU-land.
  • Ungefär 2,5 procent uppger att de vill flytta till Sverige vilket gör att vi hamnar på nionde plats bland EU-länderna.
  • Cirka 12 miljoner ukrainare ville flytta till ett annat land i den undersökning som gjordes bara några månader innan det fullskaliga kriget bröt ut. Situationen i Ukraina ändras snabbt men om vi utgår från att 12 miljoner lämnar Ukraina för att söka skydd i ett EU-land och att 2,5 procent av dem söker sig till Sverige skulle 300 000 ukrainare komma hit. Det är en högre prognos än vad Migrationsverket har angett.

Om författarna

Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS).

Oscar Erixson, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och knuten till Urban Lab och UCFS.

Olle Hammar, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid IFN och Institutet för framtidsstudier samt knuten till Uppsala Immigration Lab och UCFS.

Policy Briefen publiceras 23 mars 2022. 

Foto av Kevin Bückert på Unsplash