Några övergripande slutsatser

Denna Policy Brief observerar två möjliga konsekvenser efter aktiveringen. För det första kan sekundära förflyttningar förväntas och för det andra skapar premissen om tillfällighet väsentliga utmaningar på nationell nivå.

Om författarna

Policy Briefen är skriven av Eleni Karageorgiou, postdoc och Vladislava Stoyanova, docent i folkrätt, båda verksamma som forskare vid Juridiska Institutionen, Lund Universitetet.

Policy Briefen publiceras 13 maj 2022.

Foto av Oberaichwald på Pixabay