Rapporten bidrar med värdefull kunskap om lokalsamhällestillit och hur den påverkas av en ökad mångfald i befolkningen, men även betydelsen av ekonomisk ojämlikhet och mellanmänskliga kontakter.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Tilliten till andra i lokalsamhället sjönk i 20 av 33 kommuner mellan 2009 och 2017. I kommuner som tog emot många nyanlända per kommuninvånare minskade lokalsamhälletilliten något mer än i kommuner som tog emot färre nyanlända.
  • I kommuner med en relativt sett högre grad av inkomstojämlikhet hade mottagandet av nyanlända en starkare negativ påverkan på lokalsamhälletilliten än i kommuner med en lägre inkomstojämlikhet.
  • Personer som ofta har kontakt med personer med annan bakgrund i området där de bor har i genomsnitt en högre lokalsamhälletillit.
  • En viktig slutsats är att om man vill värna tilliten i lokalsamhället, och samtidigt ha ett fortsatt högt mottagande av nyanlända, kan detta behöva kombineras med åtgärder som främjar positiva kontakter mellan grupper. Ett sätt att skapa förutsättningar för nära och regelbunden kontakt mellan olika grupper av människor är att påskynda inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett ökat arbetskraftsdeltagande bidrar även till en minskad inkomstojämlikhet, vilket i sin tur kan vara gynnsamt för lokalsamhälletilliten.

Om rapportförfattaren

Rapporten har skrivits av Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet samt Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Foto av Tim Mossholder från Unsplash.