Sverige står inför stora arbetskraftsbehov, och många människor från olika delar av världen söker sig till Sverige för att arbeta. Samtidigt fungerar inte regelverken friktionsfritt vare sig för arbetstagare eller arbetsgivare. Så är inte minst fallet när det gäller thailändska bärplockares arbetskraftsmigration, vilket illustreras i denna Delmi-rapport.

Rapporten beskriver ett system som ger bärplockarna möjlighet att flerdubbla sin inkomst under en säsong i Sverige. Samtidigt leder bristande transparens till att höga kostnader och risker läggs på bärplockarna själva. Den kollektivavtalsenliga grundlönen uppnås ofta inte. För att förbättra systemet pekar rapporten på behovet av ökat bilateralt samarbete mellan svenska och thailändska myndigheter.

Rapporten är skriven av docent Charlotta Hedberg (Umeå universitet), fil. dr. Linn Axelsson (Stockholms universitet) och Manolo Abella (ordförande för the Technical Working Group on Labour Migration of KNOMAD, World Bank).

Foto av Tim Mossholder från Unsplash.

Rapportens omslagsbild av Robert Henriksson / DN / TT