Naturkatastrofer, varav de flesta orsakade av extrema väderförhållanden, kan ha resulterat i nästan 350 miljoner internflyktingar mellan 2008 och 2021. Enligt nuvarande prognoser förväntas antalet klimatmigranter att stiga under de kommande decennierna i takt med att effekterna av klimatförändringarna intensifieras.

Med tanke på de empiriska utmaningarna med att studera klimatmigration, hur kan vi exakt mäta fenomenen? Hur bör EU:s medlemsländer reagera på de utmaningar som klimatinducerad migration innebär? Och slutligen, tyder bevis på att den överväldigande majoriteten av klimatmigranterna idag väljer att återvända till sina ursprungsplatser när förhållandena tillåter det, men kan regeringar fortsätta att utforma en politik baserad på denna trend när effekterna av klimatförändringarna eskalerar?

Delmis senaste kunskapsöversikt Klimatförändringar, fördrivningar, mobilitet och migration: forskningsläget kring nuläget, framtida scenarios och policyalternativ kommer att presenteras på ett seminarium hos tankesmedjan Bruegel i Bryssel.

Medverkande:

Rainer Münz, expert på demografi och internationell migration och nuvarande gästprofessor vid Central European University och Diplomatic Academy i Wien, Österrike. 

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi. 

Maria Demertzis, Biträdande direktör vid tankesmedjan Bruegel

Jane Linekar, 4Mi Global koordinator, Mixed Migration Centre

Martin Taschner, Enhetschef för migrationshantering och beredskap, Europeiska kommissionen, DG HOME