Nyckeln till en förbättrad integration antas ofta vara ett tidigt inträde på arbetsmarknaden. Men samtidigt vet vi väldigt lite om en snabb arbetsmarknadsetablering även har långvariga effekter. I den kommande rapporten utvärderar forskarna effekten av en arbetsmarknadspolitisk insats riktad mot nyanlända med kort formell utbildning i Göteborg. Insatsen bestod av intensiv språkträning, handledd arbetspraktik och matchning till arbete och var ett samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Eftersom erbjudandet om att delta i insatsen lottades fram, har forskarna kunnat jämföra hur det gick för dem som fick erbjudande om att delta med dem som inte fick erbjudandet. Utvärderingen visar att den högre intensiteten i de olika delarna av insatsen och att insatsen sattes in i ett tidigt skede bidrog till såväl ökade språkkunskaper som långsiktiga effekter på sysselsättning.

Medverkande

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och rapportförfattare.
Johan Egebark, doktor i nationalekonomi och forskare vid Uppsala Center for Labor Studies samt rapportförfattare.
Ulrika Vikman, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt rapportförfattare.

Ayse Andersson, matchningsexpert och utbildare på Arbetsförmedlingen.
Helene Blomberg, chef Boendeutveckling på Förvaltnings AB Framtiden.
Anders Johansson, utbildningsstrateg på enheten Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad.
Elin Landell, särskild utredare för Utredningen om en målstyrd integrationspolitik.

Moderator: Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida och ledamot i Delmis kommitté.

Foto: Ceasar Adhela, Unsplash