Under seminariet presenteras forskning av Jan O. Jonsson om ungas integration i Sverige samt Gabriellas Elgenius forskning om civilsamhällets bidrag till integration. Syftet med seminariet är att föra samman forskare och praktiker i en konstruktiv dialog. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet hoppas vi kunna utbyta kunskap och finna nya vägar för effektiv integration och inkludering i det svenska samhället.

Medverkande:

  • Carolina Laxvik, projektledare Jobbvägen och Min Framtid, Rädda Barnen
  • Gabriella Elgenius, professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Jan O. Jonsson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet
  • Samanthi Al-Dhaheri, undervisningsråd, Skolverket
  • Sonia Soudani, grundare och verksamhetschef, föreningen Logati
  • Ulrika Dahl, undervisningsråd, Skolverket

Moderator: Anders Bjers, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet.

Forskningsprojekten som presenteras under seminariet är finansierade med medel från Vetenskapsrådet som, på regeringens uppdrag, driver ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration sedan 2017. Utöver att stärka forskningen inom området ska programmet bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället.

Delmi Policy Brief 2023:11 och Delmi Policy Brief 2023:12, som sammanfattar de viktigaste policyrelevanta slutsatserna från projekten, kommer att finnas tillgängliga från och med den 15 december, digitalt för nedladdning via Delmis hemsida och för beställning (gratis). Som vanligt i Delmi-sammanhang ansvarar författarna själva för innehåll, slutsatser och policyrekommendationer i texten. 

Foto: Gaelle Marcel via Unsplash