I samband med lanseringen av kunskapsöversikten "Det andra utanförskapet: En kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige" anordnar Delmi ett seminarium för att diskutera det berörda ämnet. Frågor som kommer diskuteras är bland annat: Vad vet vi om det svenska ”skuggsamhället” och hur ser verkligheten ut för personerna som anses ingå i det begreppet? Står politiken och forskningen långt ifrån varandra när det gäller skuggsamhället? Vad skulle fungera som brobyggande mellan dessa två sfärer?  

Medverkande 

  • Zenia Hellgren, författare till kunskapsöversikten, doktor i sociologi, lektor i politisk och social teori, och senior forskare inom mångfald och migration vid Universitat Pompeu Fabra
  • Åsa Paborn, direktor för Stockholms Stadsmission
  • Ignacio Vita, advokat specialiserad inom asyl- och migrationsrätt
  • Svetlana Ripler, projektledare för ARLO II -projektet, Nationella Gränspolissektionen, NOA, Polismyndigheten
  • Elinor Torp, undersökande reporter med fokus på skuggsamhället och arbetslivet, Dagens Arbete
  • Moderator: Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Delmis ordförande

Seminariet spelades inte in men ni kan ta del av ett samtal mellan författaren av kunskapsöversikten, Zenia Hellgren och Kerstin Brunnberg som är journalist och ledamot för Delmi. Samtalet berör både slutsatser från kunskapsöversikten och andra viktiga frågor rörande skuggsamhället.