I samband med lanseringen av kunskapsöversikten "Det andra utanförskapet: En kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige" anordnar Delmi ett seminarium för att diskutera det berörda ämnet. Frågor som kommer diskuteras är bland annat: Vad vet vi om det svenska ”skuggsamhället” och hur ser verkligheten ut för personerna som anses ingå i det begreppet? Står politiken och forskningen långt ifrån varandra när det gäller skuggsamhället? Vad skulle fungera som brobyggande mellan dessa två sfärer?  

Medverkande 

  • Zenia Hellgren, författare till kunskapsöversikten, doktor i sociologi, lektor i politisk och social teori, och senior forskare inom mångfald och migration vid Universitat Pompeu Fabra
  • Åsa Paborn, direktor för Stockholms Stadsmission
  • Ignacio Vita, advokat specialiserad inom asyl- och migrationsrätt
  • Svetlana Ripler, projektledare för ARLO II -projektet, Nationella Gränspolissektionen, NOA, Polismyndigheten
  • Elinor Torp, undersökande reporter med fokus på skuggsamhället och arbetslivet, Dagens Arbete
  • Moderator: Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Delmis ordförande