Den ökade användningen av förvarstagning som strategi och medel för migrationshantering har bland annat uttalats i EU:s migrationspakt. Det finns även tecken på att detta kan komma att bli ett mer använt tvångsmedel också här i Sverige efter förslag om så kallade transitcenter i Tidöavtalet, vilket kritiker menar är en sorts förvarstagning som riskerar att bli utdragen under migranternas prövningsprocess. Oavsett vilken definition av förvarstagning man talar om finns inslaget av frihetsberövande aspekter gentemot migranterna.

Tidigare forskning visar på att förvarstagning påverkar migranternas hälsotillstånd i negativ bemärkelse. Denna Policy Breif kommer titta på om det finns alternativ till förvarstagning och vad dessa alternativ i så fall kan tänkas vara. En rapport från WHO region Europa som är författad av Soorej Jose Puthoopparambil, forskare och lektor i global hälsa på Uppsala universitet och Laran Matta, projektkoordinator på Uppsala universitet, ligger till grund för innehållet i denna Policy Brief. Innehållet och slutsatserna i WHO region Europa-rapporten sammanfattas av Suzanne Planchard på Delmis kansli.

Foto: Derek Finch