Sara är fil. dr. i sociologisk demografi och pol. mag. i statsvetenskap, vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på Inspektionen för socialförsäkringen och Institutet för framtidsstudier.

Granskar förarbetet med studien och säkerställer rapportens språkliga och vetenskapliga kvalité och policyrelevans. Sara ansvarar för lanseringen av rapporten.

Tel: 08-405 84 40
Mail: sara.thalberg@regeringskansliet.se