Sverige är ordförande i EU:s ministerråd fram tills den 30 juni 2023. Delmi har därför bjudit in tre kunniga gäster till studion för att diskutera vad svenska EU-ordförandeskapet innebär för områden såsom asyl och migration och hur mycket påverkan Sverige egentligen har som ordförandeland när det gäller dessa områden. Klas Jansson, tillförordnad chef på Europaparlamentets kontor i Sverige, berättar om hur Europaparlamentet har hittills arbetat med frågan om asyl och migration under svenska ordförandeskapet. Bernd Parusel, fil.dr. i statsvetenskap och forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), pratar om EU:s migrations-och asylpakt som håller fortfarande på att förhandlas fram, medans Louise Dane, doktor i offentlig rätt med inriktning barnrätt och migrationsrätt, och jurist på Asylrättscentrum, berättar om vilka utmaningar som kan uppstå utifrån ett rättsperspektiv när det gäller nationell lagstiftning på området samt EU-rätten. Anna Hammarstedt, utredningssekreterare på Delmi, kickar igång podden genom att berätta om Delmis arbete kring svenska EU-ordförandeskapet. Programledare är Ann-Louise Rönestål.