Liksom vid det tidigare AMIF-finansierade projekt om återvändande och återintegration är detta en fantastisk möjlighet för Delmi att bedriva egen forskning och samla olika aktörer för ett strukturerat nätverksbyggande som både ska sprida kunskap samt bidra till förändring och förbättring.

Temat på det nya projektet är hur olika diplomatiska verktyg fungerar nationellt och på EU-nivå för att underlätta ett hållbart och humant återvändande. Tre områden kommer att undersökas: a) Utlandsmyndigheternas roll och funktion i återvändande/återtagande, b) Återvändande, en nordisk jämförelse, c) EU:s roll i återvändande i relation till svenska myndigheter.

Målet är att bidra till bättre kunskap om hur och på vilket sätt olika diplomatiska verktyg som EU-länder har kan användas för att främja effektivt återvändande och återtagande. Ytterligare ett mål är att kunskapen från projektet ska vidga kapaciteten hos svenska och andra myndigheter. Genom ett aktivt nätverksbyggande hoppas vi kunna dra nytta av kunskap och erfarenheter från olika aktörer som är verksamma inom återvändande-området.

Just nu är håller vi på att formera styrkorna här på Delmi inför projektstarten 1:a februari. Håll gärna utkik på vår hemsida som kommer uppdateras kontinuerligt i takt med att aktiviteterna inom projektet planeras in och sätter igång.

Foto av Christian Lue från Unsplash.