Maria Cheung är fil.dr. i nationalekonomi och disputerade 2013 vid Stockholms universitet. Hon har en avhandling inom utvecklingsekonomi som tar sikte på jämställdhet och edutainment. Maria har arbetat med mikroempirisk forskning och effektutvärderingar på Arbetsförmedlingen och Skatteverket, arbetat med arbetsmarknads- och integrationsfrågor på Arbetsmarknadsdepartementet, samt i de statliga utredningarna Kommissionen för jämställda livsinkomster (SOU 2022:4) och Delegationen mot arbetslivskriminalitet (SOU 2022:36, SOU 2023:8). Bland annat har hon skrivit om kvinnors och mäns livsinkomster, arbetslivskriminalitetens omfattning, utlandsfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering, systematiserat arbetssätt inom etableringsprogrammet och om intensiv arbetsförmedling. Ett genomgående tema har varit att med kvantitativa metoder besvara viktiga samhällsfrågor och bistå med evidensbaserad kunskap. Hon har även varit utvärderingsexpert åt Världsbanken och SIPRI samt undervisat i empiriska metoder vid Stockholms universitet. 

Tel: 08-405 15 13
Mail: maria.cheung@regeringskansliet.se

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.