Med studier avses olika projekt som kan inbegripa kunskapsinsamling, databearbetning, analys och utvärdering. Studier publiceras i Delmis skriftserie i form av kunskapsöversikter, fördjupande rapporter, antologier och s.k. policy briefs.

Förslag till studier kan komma från delegationens ledamöter och kansli, men också från externt håll, till exempel från forskare, experter och tjänstemän eller andra aktörer på migrationsområdet. Rapporter och kunskapsöversikter ska i första hand genomföras av akademiska forskare.

Riktlinjer för ansökan

Beslut om nya studier fattas på grundval av en ansökan på svenska eller engelska (max 3000 ord) som ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning inklusive bl.a. frågeställning och relevans samt utkast till förväntade slutsatser och policyrelevanta rekommendationer, kostnadsberäkning och tidsplan. Se dokumentet Riktlinjer för projektansökan (nedladdningsbart via länk).

Genomförande av studier

Författaren ansvarar självständigt för studiens innehåll, slutsatser och policyrekommendationer. Delmi är oberoende i förhållande till uppdragsgivaren – Regeringen – och gentemot de forskare som anlitas.

För att säkerställa att studierna håller hög kvalitet och är policyrelevanta kommer rapportutkast granskas av såväl Delmis kansli som av två externa granskare. När arbetet med rapporten har nått sitt slutskede tar kommitténs ledamöter ställning till om slutmanus håller sådan kvalitet att den kan ges ut i Delmis löpande skriftserie.

Kontakta oss

Har du frågor, en idé till en studie eller vill skicka in en ansökan kan du kontakta oss på ju.delmi@regeringskansliet.se. Det går också bra att ringa, kontaktuppgifter till kansliet hittar du i menyn till höger.